ทนายความกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

ทนายความกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

เปิดหน้าต่อไป

ทนายความให้บริการอะไรบ้าง

หัวข้อในหน้านี้

 • ที่ปรึกษากฎหมายบุคคลธรรมดา
 • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท
 • Company legal Consulting
 • ทนายความให้บริการดังนี้

ที่ปรึกษากฎหมายบุคคลธรรมดา 3650 บาทต่อปี

Consulting fee 3650 Bahts
Consulting in Business time
Consulting with Mobile, Line and email
Consulting in Thai-English Languages
Consulting with lawyer who has an experience over 30 years

ค่าที่ปรึกษาทนายความ 3650 บาทต่อปี

ให้คำปรึกษาเวลาทำงาน

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ ไลน์ หรืออีเมล

ให้คำปรึกษาภาษาไทย-อังกฤษ

ทนายผู้ให้คำปรึกษามีประสบการณ์ในอาชีพเกินกว่า 30 ปี

ที่ปรึกษากฎหมายนิติบุคคล 36500 บาทต่อปี

ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้าน

 • ค่าที่ปรึกษากฎหมาย 36500 บาทต่อปี
 • จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล ฟรี!
 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ต่างด้าว ฟรี!
 • ขอวีซ่าเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรไทย ฟรี!
 • ให้คำปรึกษากฎหมายตลอดระยะเวลา 1 ปี ฟรี!
 • เป็นคดีจ่ายเพียงค่าดำเนินการและค่าเดินทางเท่านั้น
 • ทนายผู้ให้คำปรึกษามีประสบการณ์ในอาชีพเกินกว่า 30 ปี       

Company Legal Consulting 36500 Bahts a year

Legal consulting for a Company, Village and Juristic person of Condominium

 • Consulting fee 36500 bahts a year
 • Company registration free!
 • Apply work permit for foreigners free!
 • Apply 1 year immigrant Visa free!
 • Legal consulting for 1 year free! In case of Trial, Pay only handling and transportation
 • 30 Years Experienced in legal Professional 

ทนายความให้บริการดังต่อไปนี้

(1). เป็นทนายความ ว่าต่าง แก้ต่าง ในคดีของคุณ
       คดีแพ่ง
       คดีอาญา
       คดีอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
       คดีชำนัญพิเศษ
       อุทธรณ์ – ฎีกา คดีของคุณ

(2). งานที่ปรึกษากฎหมาย
      เป็นที่ปรึกษากฎหมาย ให้คุณและธุรกิจของคุณ

(3). ให้บริการงานด้านกฎหมายต่างๆ ดังนี้
* เป็นทนายความหรือจัดหาทนายความที่คุณต้องการในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

* ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

* จดทะเบียนนิติบุคคล

* จดทะเบียนภาษี

* จดทะเบียนประกันสังคม

* ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว

* ขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักร (Visa)

* ทำบัญชีนิติบุคคล

* ตรวจสอบบัญชีนิติบุคคล

* ขอใบต่างด้าว

* ขอสัญชาติไทย

* รับรองเอกสาร บุคคล (Notary Public)

* จัดหาล่าม

* แปลเอกสาร

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารนิติบุคคล

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในศาล

* ตรวจสอบทรัพย์สินและรับรองเอกสารในสำนักงานที่ดิน

* ตรวจสอบและรับรองเอกสารในสรรพากร

English Speaking Lawyer 081 803 4097

Litigation

(1). To be your Lawyer for your requested in any legal fields.

(2). Legal Consulting for you and your business.

(3). Legal Services such as

* Providing Lawyer that you need

* Bail Bond

* Company registration

* Taxes registration

* Social registration

* Working permit

* Visa (Immigration)

* Alien card

* Thai citizenship

* Business licenses

* JP Management 

* Property Management 

* Real Estate Services

* Notary Public

* Case Report

* Translation

* Translator

* Draft contract

* The WILL

* Book Keeping

* Accounting

* Auditing

* Check Criminal Record

* Check immigration black list

* Search and Certify documents from court

* Search and Certify documents from Revenue 

* Search and Certify documents from Company

* Search and Certify documents from Land Department 

* And more from your requested.

X